top of page

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a munkavallalovagyok.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

2. A Szolgáltató

Név: Kiss-Márton Adrienn ev.

Székhely: 7634 Pécs, Hegymeg dűlő 4.

Levelezési cím: 7624 Pécs, Barbakán tér.1. 2/4

Képviselő neve: Kiss-Márton Adrienn

Telefonszám: +36 30 435 4412

E-mail cím: azirodamanager@gmail.com

 

Nyilvántartási szám: 54483299

Adószám: 55756684-2-22

 

Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt.

Számlaszám: 12071001-01351865-00100008

IBAN számlaszám: HU59 12071001 01351865 00100008

 

Tárhelyszolgáltató adatai: Webonic Kft.; székhelye: 8000 Székesfehérvár
Budai út 14..; adószáma: 25138205-2-07; e-mail címe: support@webonic.hu; telefonszáma: +36 22 78 76 74 

 

3. A honlapon folytatott tevékenység

A honlapon tájékoztatást nyújtunk tevékenységünkről. Az általunk írt blogbejegyzések, tartalmak arra szolgálnak, hogy ügyfeleink jobban megismerjenek minket, munkavégzési stílusunkat, szolgáltatásainkat.

Honlapunkon keresztül konzultációra, karrier programra lehet jelentkezni, valamint Kismama Útikalauzt lehet vásárolni. A konzultációk, illetve a karrier program keretében is együttműködő partnereink segítségével arra törekszünk, hogy a hozzánk forduló ügyfelek a maximális szakmai támogatásunkat élvezhessék.

 

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

A weboldalon megjelenő információk és adatok a közel 20 éves HR, pénzügy területén szerzett tapasztalataink termékei, kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak, ezért a megjelenő információk nem minősülnek és semmilyen körülmények között nem tekinthetők személyre, vagy ügyre szóló tanácsadásnak. A weboldalon megjelenő információk és adatok bármilyen módon és formában történő felhasználása kizárólag az Ön saját felelősségére történhet.

 

A weboldalon megjelenő információk és adatok teljességéért, helytállóságáért, hitelességéért, meghatározott célra való alkalmasságáért, esetleges módosulásáért felelősség nem terhel.

 

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

Minden, az oldalon megjelent tartalom a munkavállaló vagyok oldal tulajdona. Az oldalakról tartalmat átvenni kizárólag a munkavállaló vagyok oldal beleegyezésével lehet. A jogosulatlanul felhasznált tartalom esetén 25.000 Ft/szó/nap kerül felszámításra mindaddig, amíg a tartalmat a jogosulatlan felhasználó nem törli.

 

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap szolgáltatás bemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A szolgáltatások kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

A választott konzultáció/karrier program/e-book a „jelentkezem” gomb segítségével megrendelhető. Megrendelés során lehetőség van a konkrét ügy leírására, a számlázáshoz szükséges adatok megadására.

A számlázási név, cím, valamint e-mail cím megadása a vásárlás feltétele. A sikeres jelentkezésről a Felhasználó e-mailben tájékozódhat. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt.

 

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználó egy összefoglaló/megerősítő e-mail segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt szolgáltatást. Adatbeviteli hibák esetén az e-mailben található „adataim frissítése” linkre kattintva javítható. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Jelentkezem gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

A szolgáltatás megrendelésének következő lépéseként a felhasználó e-mailben kap egy díjbekérőt, mely tartalmazza a konzultáció/program igénybevételének díját, valamint annak kiegyenlítéséhez szükséges információkat.

 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználó részére a megrendelés leadását követően e-mail üzenetet küld. 

Az e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt szolgáltatás nevét, árát, a fizetéshez szükséges információkat. Ebben az üzenetben ismételten tájékoztatja Szolgáltató a Felhasználót az előre utaláshoz szükséges adatokról. 

A Szolgáltató a megrendelést akkor igazolja vissza, ha Felhasználó a megrendelés ellenértékét kiegyenlítette. 

Az ellenérték beérkezését követően Szolgáltató számlát állít ki a Felhasználó részére, s e-mailben javaslatot tesz a konzultációs időpontokra/tájékoztatja a Felhasználót a program indulásáról.

5.3. A szerződés létrejötte

A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. 

 

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

5.5. Számla

A Szolgáltató a honlapon történt vásárlás esetén elektronikus számlát állít ki, amelyet a megrendelt termék(ek)/szolgáltatás(ok) ellenértékének beérkezését követő egy munkanapon belül küld meg Felhasználó részére. Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor ezt kérjük e-mailben jelezze az iroda@munkavallalovagyok.hu címen.

 

 

6. Fizetés

 

6.1 Előre utalás

Az átutalás indítása előtt minden esetben várja meg visszaigazoló e-mailünket, amely tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos összes információt, a fizetendő összeget, a bankszámlaszámot és a fizetési határidőt.

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12071001-01351865-00100008

Bankszámla tulajdonosa: Kiss-Márton Adrienn ev.

 

 

7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

 

Szolgáltatásunk igénybevételére, termékünk átvételére online módon van lehetőség. A konzultációk lebonyolítására telefonon/skype-on, vagy más a Felhasználó által preferált módon van lehetőség. Az e-book letöltéséhez szükséges linket a Szolgáltató biztosítja és Felhasználó rendelkezésére bocsájtja az ellenérték beérkezését követően.

8. Elállási jog

8.1. Elállási jog gyakorlásának menete

 

A honlapon keresztül történő szolgáltatás igénybevétele/termékvásárlás esetén Fogyasztót megilleti az elállás joga. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

8.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő

Ön a szerződés megkötésétől (visszaigazolástól) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, azzal, hogy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatja postán a fenti címre vagy elektronikus úton az iroda@munkavallalovagyok.hu címre. Amennyiben Ön már rendelkezik az Útikalauz letöltéséhez szükséges linkkel, úgy az elállási jog gyakorlására már nincs lehetősége.

 

8.3. Mi történik az elállási jog gyakorlását követően?

Jogszerű elállás esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Fogyasztó által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Kiss-Márton Adrienn ev.

Levelezési cím: 7624 Pécs, Barbakán tér 1. 2/10.

Telefonszám: +36 30 435 4412

E-mail cím: iroda@munkavallalovagyok.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Baranya Megyei Békéltető Testülethez fordulhat (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.) 

 

10. Egyéb

10.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZFet, a honlapon kínált szolgáltatások/termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

10.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 

10.3. Adatkezelési tájékoztató

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el: https://www.munkavallalovagyok.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Hatály

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. május 07.

bottom of page